Hoạt động cộng đồng

08 Jun

Ủng hộ học bổng Nguyễn Hữu Cảnh nhiều năm liền

Ngày 5-8-2009 Uỷ ban nhân dân và Liên đoàn Lao động quận Bình Tân đã trao giấy khen cho công ty Thịnh Phát vì thành tích thực hiện tốt chương trình học bổng Nguyễn Đức Cảnh năm 2004-2009. Chăm lo đời sống vật chất- tinh thần cho các em thiếu nhi đã trở thành hoạt […]