Tin tức & Sự kiện

ĐÀO TẠO KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO

Sáng ngày 06-11-2010, tại Hội trường công ty Thịnh Phát diễn ra buổi đào tạo Kỹ Năng Lãnh Đạo do ông Đinh Thái Xuân – Phó Chi cục trưởng Chi cục Đo lường Chất lượng giảng dạy, thành phần tham dự gồm: Ban lãnh đạo công ty, các trưởng phó phòng và các cấp quản lý. Đây là chương trình đào tạo thường xuyên của Thịnh Phát nhằm nâng cao kiến thức, năng lực lãnh đạo, đồng thời để xây dựng đội ngũ kế thừa.

Ông Đinh Thái Xuân – Phó Chi cục trưởng Chi cục Đo lường Chất lượng giảng dạy

Ban lãnh đạo, các trưởng phó phòng và các cấp quản lý tham gia lớp đào tạo


Hình ảnh các học viên


Thảo luận theo chủ đề


Đại diện trưởng nhóm trình bày các chủ đề