Tin tức & Sự kiện

GIẢI VÀNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA 2010

Ngày 8 tháng 12 năm 2010, Thủ tướng chính phủ đã ký Quyết định số 2224/QĐ-TTg về việc tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia cho 96 doanh nghiệp, trong đó tặng 11 Giải Vàng Chất lượng Quốc gia cho 11 doanh nghiệp và 85 Giải Bạc Chất lượng Quốc gia cho 85 doanh nghiệp, trong đợt này, Công ty Thịnh Phát đạt giải Vàng Chất lượng Quốc gia và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) tiền thân là Giải thưởng Chất lượng Việt Nam được đổi tên theo tinh thần của Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa và Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ. Là hình thức tôn vinh khen thưởng ở cấp quốc gia do Thủ tướng Chính phủ xét tặng hằng năm cho các tổ chức, doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong việc nâng cao chất lượng hoạt động, tạo ra nhiều sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ có chất lượng cao, có năng lực cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước, hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới, đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Kỷ niệm chương “Giải vàng chất lượng quốc gia 2010”

Kết cấu của Giải thưởng Chất lượng Quốc gia bao gồm 7 tiêu chí, được phân làm 18 hạng mục chia ra 32 lĩnh vực đề cập và gồm có 203 câu hỏi. 7 tiêu chí gồm có: Vai trò của lãnh đạo – Hoạch định chiến lược – Định hướng vào khách hàng và thị trường – Đo lường, phân tích thông tin và quản lý tri thức – Định hướng vào nguồn nhân lực – Quản lý quá trình – Kết quả hoạt động. Tất cả các tiêu chí của GTCLQG nhằm vào các giá trị cốt lõi: Tầm nhìn của lãnh đạo – Sự tuyệt hảo trong việc định hướng vào khách hàng – Nâng cao sự học hỏi của doanh nghiệp và của người lao động – Nâng cao giá trị người lao động và đối tác – Sự linh hoạt – Chú trọng vào tương lai – Quản lý nhằm đổi mới – Quản lý thông qua thực tiễn – Trách nhiệm đối với xã hội – Chú trọng vào các kết quả và việc tạo giá trị – Tính nhất quán của hệ thống.Doanh nghiệp khi tham gia vào GTCLQG là thực hiện việc cải tiến và đổi mới theo mô hình tuyệt hảo của Malcolm Baldrige, công cụ quản lý này sẽ giúp doanh nghiệp ngày một vươn đến sự hoàn thiện và phát triển bền vững.

Đạt được Giải Vàng Chất lượng Quốc gia là một vinh dự và niềm tự hào của doanh nghiệp. Để tiếp tục trên con đường hoàn thiện và phát triển công ty, Thịnh Phát sẽ còn phải duy trì việc cải tiến hệ thống quản lý theo các tiêu chí của Giải thưởng Chất lượng Quốc gia, nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường nội địa và quốc tế, tiếp tục giữ vững giá trị của Giải vàng Chất lượng Quốc gia và tiến đến Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu á – Thái Bình Dương (IAPQA), góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế – xã hội của nước nhà.