Tin tức & Sự kiện

Ngày 03/08/2010, CBCNV Thịnh Phát ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa quận Bình Tân

Vào ngày 3 tháng 8 năm 2010, Ban chấp hành Công đoàn của Công Ty Thịnh Phát đã  ủng hộ 40 triệu đồng cho quỹ đền ơn đáp nghiã quận Bình Tân, nhằm xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách có công với cách mạng trên địa bàn quận Bình Tân. Số tiền này được trích từ quỹ ủng hộ công đồng do CB-CNV công ty Thịnh Phát đóng góp hàng tháng.

Tuy số tiền không lớn nhưng cũng chứa đựng sự quan tâm sâu sắc và chia sẻ của Ban Tổng Giám Đốc và tập thể CB CNV công ty Thịnh Phát đến các gia định neo đơn, các bà mẹ không nơi nương tựa trên địa bàn quận Bình Tân .

Đây là hoạt động hàng năm của công ty Thịnh Phát  trong công tác ủng hộ quỹ vì người nghèo, và hoạt động liên tục từ năm 2005 cho đến nay.