Location Project: Kiêng Giang

22 Feb

Sân bay Phú Quốc – Kiên Giang

Tên dự án: Sân bay Phú Quốc Địa điểm: Kiên Giang Năm: 2012 Sản phẩm cung cấp: Cáp ngầm trung thế, Cáp ngầm hạ thế. Tổng giá trị: