Eastin Duyên Hà Resort – Cam Ranh

Tên dự án: Estin Duyên Hà Resort

Địa điểm: Cam Ranh (Nha Trang)

Năm: 2015

Sản phẩm cung cấp: Cáp hạ thế, dây điện dân dụng