Sokha Hotel – Phnom Penh (Cambodia)

Tên dự án: Sokha Hotel

Địa điểm: Phnom Penh (Cambodia)

Năm: 2014

Sản phẩm cung cấp: Cáp hạ thế, cáp chống cháy