Vietinbank – Hà Nội

Tên dự án: Trụ sở chính VietinBank

Địa điểm: Hà Nội

Năm: 2016

Sản phẩm cung cấp: Cáp chống cháy, cáp chậm cháy