dan-tran-daydongtran
dan-tran-daydongtrandan-tran-daydongtran-01dan-tran-daydongtran-02

Dây đồng trần – ASTM B8
(C)

Tiêu chuẩn: ASTM B8

Cấu trúc: Sợi đồng xoắn đồng tâm, class B 

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG:


Dùng làm dây dẫn điện cho đường dây tải điện trên không, dây nối đất, dây thép chằng…   THÔNG TIN KỸ THUẬT CÁC SẢN PHẨM: