dan-tran-AAAC
dan-tran-AAACdan-tran-AAAC-01dan-tran-AAAC-02

Dây nhôm hợp kim AFNL C 34-125
(AAAC)

Tiêu chuẩn: AFNL C 34-125

Cấu trúc: Gồm các sợi nhôm hợp kim, xoắn đồng tâm

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG:


Dùng làm dây dẫn điện cho đường dây tải điện trên không, dây nối đất, dây thép chằng…

 

THÔNG TIN KỸ THUẬT CÁC SẢN PHẨM: