dan-tran-AAC
dan-tran-AACdan-tran-AAC-01dan-tran-AAC-02

Dây nhôm trần DIN 48201-5
(AAC)

Tiêu chuẩn: DIN 48201-5

Cấu trúc: Sợi nhôm cứng xoắn đồng tâm

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG:


Dùng làm dây dẫn điện cho đường dây tải điện trên không, dây nối đất, dây thép chằng…

 

THÔNG TIN KỸ THUẬT CÁC SẢN PHẨM: