dan-tran-AAC
dan-tran-AACdan-tran-AAC-01dan-tran-AAC-02

Dây thép mạ kẽm xoắn
(GW, GSW, TK)

Tiêu chuẩn: JIS G 3537

Cấu trúc: Gồm các sợi thép mạ kẽm, xoắn đồng tâm

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG:


Dùng làm dây dẫn điện cho đường dây tải điện trên không, dây nối đất, dây thép chằng…

 

THÔNG TIN KỸ THUẬT CÁC SẢN PHẨM: