Tin tức & Sự kiện

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ THỊNH PHÁT NHIỆM KỲ 2010 – 2013

Sáng ngày 04 tháng 06 năm 2010, tại hội trường văn phòng công ty địa ốc cáp điện Thịnh Phát tại Long An đã diễn ra Đại hội công Đoàn cơ sở Thịnh Phát nhiệm kỳ 2010-2013.

 

 

CB-CNV công ty Thịnh Phát tham gia công đoàn nhiệm kỳ 2010-2013

Thạm dự đại hội cơ sở gồm có:

– Ông Trương Cao Cường – Phó tổng giám đốc cty Thịnh Phát.

Đoàn chủ tịch:

– Bà Huỳnh Thị Nang

– Ông Huỳnh Ngọc Thành

Ban thư ký:

– Bà Trần Thị Ái

– Bà Nguyễn Thị Như Hiền

Ban thẩm tra:

– Ông Hà Mỹ Thịnh

– Ông Nguyễn Văn Được

Cùng các phó phòng, trưởng phòng các phòng ban và toàn thể Đoàn viên Công đoàn đang sinh hoạt tại công ty Thịnh Phát

Ban chấp hành công đoàn cơ sở công ty Thịnh Phát

Sau nghi thức chào cờ, bà Huỳnh Thị Nang, chủ tịch Công đoàn nhiệm kỳ 2007-2010 đã đọc báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động của công ty nhiệm kỳ 2007-2010

Bà Huỳnh Thị Nang – Chủ tịch Công đoàn Cty Thịnh Phát đọc báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2007-2010

Tiếp theo, ông Trương Cao Cường, Phó Tổng Giám Đốc đại diện lao động công ty Thịnh Phát đánh giá và góp ý xây dựng các chương trình hành động của BCH Công đoàn, cam kết hỗ trợ và phối hợp tạo điều kiện cho Công đoàn cơ sở Thịnh Phát hoạt động có hiệu quả. Phát huy tốt vai trò là chỗ dựa và đại diện bảo vệ quyền lợi cho tập thể nhân viên lao động tại công ty.

Ông Trương Cao Cường – Phó Tổng Giám Đốc công ty Thịnh Phát phát biểu tại hội nghị

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bình chọn các nhân viên có đủ năng lực và BCH Công đoàn cơ sở công ty Thịnh Phát nhiệm kỳ 2010-2013

Thành viên ứng cử gồm có:

– Bà Huỳnh Thị Nang – Chủ tịch Công đoàn (Phó phòng kinh doanh)

– Ông Huỳnh Ngọc Thành – Phó chủ tịch Công đoàn (Phó phòng sản xuất)

– Ông Trác Văn Hùng – thành viên BCH Công đoàn (Phó phòng HC-NS)

– Ông Phạm Thanh Hùng – thành viên BCH Công đoàn (Tổ trưởng tổ xoắn)

– Ông Nguyễn Văn Được – thành viên BCH Công đoàn (Trưởng ca tổ xoắn)

– Ông Bùi Phước Hòa – thành viên BCH Công đoàn (Đại diện lãnh đạo)

– Ông Hà Mỹ Thịnh – thành viên BCH Công đoàn (Phó phòng kỹ thuật)

Kết quả kiểm phiếu:

STT TÊN ỨNG VIÊN CHỨC VỤ SỐ PHIẾU
1 Bà Huỳnh Thị Nang Phó phòng kinh doanh 43/48
2 Ông Trác Văn Hùng Phó phòng HC-NS 42/48
3 Ông Huỳnh Ngọc Thành Phó phòng sản xuất 40/48
4 Ông Hà Mỹ Thịnh Phó phòng kỹ thuật 40/48
5 Ông Nguyễn Văn Được Trưởng ca tổ xoắn 35/48
6 Bùi Phước Hòa Đại diện lãnh đạo 25/48
7 Ông Phạm Thanh Hùng Tổ trưởng tổ xoắn 16/48

Kết quả bình chọn vào Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2010-2013 gồm có:

– Bà Huỳnh Thị Nang – Phó phòng kinh doanh

– Ông Huỳnh Ngọc Thành – Phó phòng sản xuất

– Ông Trác Văn Hùng – Phó phòng HC-NS

– Ông Hà Mỹ Thịnh – Phó phòng kỹ thuật

– Ông Nguyễn Văn Được – Trưởng ca tổ xoắn


Ban Chấp Hành cơ sở công ty Thịnh Phát nhiệm kỳ 2010-2013