Dây chuyền bọc 3 lớp cáp cao thế 132kV CCV Lines NOKIA MAILLEFER

  • Xuất xứ:  NOKIA MAILLEFER – Phần Lan
  • Năng suất:  1800 Km/năm
  • Bọc cách điện cáp trung thế và cao thế,  tiết diện ruột dẫn 50-1200mm2, điện áp lên đến 132kV