Location Project: Bình Dương

22 Feb

E-Home 3, 4, 5 – Tp.HCM & Bình Dương

var htmlDiv = document.getElementById("rs-plugin-settings-inline-css"); var htmlDivCss=""; if(htmlDiv) { htmlDiv.innerHTML = htmlDiv.innerHTML + htmlDivCss; }else{ var htmlDiv = document.createElement("div"); htmlDiv.innerHTML = "" + htmlDivCss + ""; document.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(htmlDiv.childNodes[0]); } var htmlDiv = document.getElementById("rs-plugin-settings-inline-css"); var htmlDivCss=""; if(htmlDiv) { htmlDiv.innerHTML = htmlDiv.innerHTML + htmlDivCss; }else{ var htmlDiv = document.createElement("div"); htmlDiv.innerHTML = "" + htmlDivCss + ""; document.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(htmlDiv.childNodes[0]); } /****************************************** [...]
22 Feb

Trung tâm hành chính Bình Dương

Tên dự án: Trung tâm hành chính Địa điểm: Bình Dương Năm: 2013 Sản phẩm cung cấp: Cáp ngầm trung thế, hạ thế. Tổng giá trị: 13,325,331,800 VNĐ