Location Project: Hà Nội

22 Feb

Times City Park Hill (Vingroup)

Tên dự án: Times City Park Hill (Vingroup) Địa điểm: Hà Nội Năm: 2015 Sản phẩm cung cấp: Cáp hạ thế, cáp chống cháy
22 Feb

Times City (Vingroup) – Hà Nội

Tên dự án: Times City (Vingroup) Địa điểm: Hà Nội Năm: 2014 Sản phẩm cung cấp: Cáp hạ thế, cáp chống cháy, dân điện dân dụng
22 Feb

Vietinbank – Hà Nội

Tên dự án: Trụ sở chính VietinBank Địa điểm: Hà Nội Năm: 2016 Sản phẩm cung cấp: Cáp chống cháy, cáp chậm cháy
16 Jan

Mipec Reverside

Tên dự án: Mipec Riverside Địa điểm: Hà Nội Năm: 2015 Sản phẩm cung cấp: Cáp ngầm hạ thế, cáp chống cháy, dây điện dân dụng
16 Jan

Cầu Phú Mỹ

Tên dự án: Cầu phú mỹ Địa điểm: Tp. HCM Năm: 2009 Sản phẩm cung cấp: Cáp hạ thế