Location Project: Hải Phòng

22 Feb

Hòn Dấu – Hải Phòng

Tên dự án: Hòn Dấu Địa điểm: Hải Phòng Năm: 2016 Sản phẩm cung cấp: Cáp ngầm trung thế, cáp ngầm hạ thế.