Location Project: Tây Ninh

22 Apr

Đườg dây 220kV Củ Chi – Trảng Bàng

Tên Dự án: Nâng tải đường dây 220kV Củ Chi - Trảng Bàng Địa Điểm: Hồ Chí Minh - Tây Ninh Năm: 2020 Sản phẩm cung cấp: Cáp nhôm siêu nhiệt lõi composite ACCC®