Cao tốc Sài Gòn – Trung Lương

Tên dự án: Cao tốc Sài Gòn – Trung Lương

Địa điểm: Tp. HCM

Năm: 2010

Sản phẩm cung cấp: Cáp ngầm hạ thế