Đường dây 500kV Nhà Bè (Tp.HCM) – Ô Môn (Cần Thơ)

Tên dự án: Đường dây 500 kV Nhà Bè – Ô Môn: Kết nối lưới điện quốc gia với miền Tây Nam Bộ

Địa điểm: Nhà bè (Tp.HCM) – Cai Lậy (Tiền Giang) – Ô Môn (Cần Thơ)

Năm: 2007

Sản phẩm cung cấp: Dây dẫn trần