Hongkong Land – Cambodia

Tên dự án: Hongkong Land

Địa điểm: Cambodia

Năm: 2015

Mô tả: No. 1A & 1B, Street 102, Phnom Penh, Cambodia

Sản phẩm cung cấp: Cáp hạ thế, cáp chống cháy