Metro Pole – Tp. HCM

Tên dự án: Metro Pole

Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh

Năm: 2013

Sản phẩm cung cấp: Dây dân dụng, cáp hạ thế, cáp chống cháy