Mipec Reverside

Tên dự án: Mipec Riverside

Địa điểm: Hà Nội

Năm: 2015

Sản phẩm cung cấp: Cáp ngầm hạ thế, cáp chống cháy, dây điện dân dụng