Sân bay Phú Quốc – Kiên Giang

Tên dự án: Sân bay Phú Quốc

Địa điểm: Kiên Giang

Năm: 2012

Sản phẩm cung cấp: Cáp ngầm trung thế, Cáp ngầm hạ thế.

Tổng giá trị: