Times City (Vingroup) – Hà Nội

Tên dự án: Times City (Vingroup)

Địa điểm: Hà Nội

Năm: 2014

Sản phẩm cung cấp: Cáp hạ thế, cáp chống cháy, dân điện dân dụng