Trạm biến áp 500kV – Quảng Ninh

Tên dự án: Trạm biến áp 500kV

Địa điểm: Phố Nối, Quảng Ninh

Năm: 2015

Sản phẩm cung cấp: Dây dẫn trần