Vatanac Tower – Cambodia

Tên dự án: Vatanac Tower

Địa điểm: Phnom Penh (Cambodia)

Năm: 2015

Sản phẩm cung cấp: Cáp trung thế 24kV