trung-the-AX-WB
trung-the-AX-WBStrung-the-AX-WB01trung-the-AX-WB02

AX-WBS
12/20 (24)kV hoặc 12.7/22 (24)kV

Cáp điện lực, 1 lõi, ruột nhôm có chống thấm, màn chắn ruột dẫn, cách điện XLPE

Tiêu chuẩn: TCVN 5935, IEC 60502-2

Cấu trúc: AlWB/SC/XLPE

  1. Ruột dẫn: Bằng nhôm (class 2)
  2. Chống thấm ruột dẫn: Chất chống thấm
  3. Màn chắn ruột dẫn: Chất bán dẫn
  4. Cách điện: XLPE

Nhận biết cáp: màu đen

Các đặc tính của cáp:

  • Điện áp định mức Uo/U(Um): 12/20(24)kV hoặc 12,7/22(24)kV
  • Nhiệt độ ruột dẫn tối đa trong vận hành bình thường: 90oC
  • Bán kính uốn cong nhỏ nhất: 8 x D (D: đường kính ngoài của cáp)

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG:


Cáp trung thế treo trên không, dùng để truyền tải, phân phối điện.v.v…

 

THÔNG TIN KỸ THUẬT CÁC SẢN PHẨM: