hinh cvv sv2
ha-the-cvv-sc01ha-the-cvv-sc02

CVV/Sc
0.6/1kV

Cáp điều khiển, nhiều lõi, cách điện PVC, có màn chắn, vỏ bọc PVC, 0.6/1kV

Tiêu chuẩn: IEC 60502-1

Cấu trúc: Cu/PVC/CTS/PVC

  1. Ruột dẫn: Đồng mềm (cấp 2)
  2. Cách điện: PVC
  3. Chất độn: PP, băng quấn (nếu cần)
  4. Màn chắn kim loại: Băng đồng (màn chắn kiểu lưới được tết bằng sợi đồng được áp dụng khi có yêu cầu)
  5. Vỏ bọc: PVC

Nhận biết cáp: bằng số thứ tự

- Lõi cáp: Bằng số in trên cách điện màu đen
- Vỏ bọc: Màu đen
- Cách nhận biết trên có thể thay đổi theo yêu cầu

Các đặc tính của cáp:

- Điện áp định mức (U₀/U): 0.6/1kV
- Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất trong vận hành bình thường: 70oC
- Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất khi ngắn mạch trong thời gian tối đa 5s:
◦ Đối với tiết diện ruột dẫn > 300 mm2: 140oC
◦ Đối với tiết diện ruột dẫn ≤ 300 mm2: 160oC
- Bán kính uốn cong nhỏ nhất: 10 x D (D: đường kính ngoài của cáp)

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG:


Sử dụng để đi trong thang cáp, máng cáp, ống đi trên hoặc trong tường, mương kín khô trong các nhà xưởng, toà nhà, từ nguồn đến các thiết bị máy móc, trong ống chôn trong đất…

 

THÔNG TIN KỸ THUẬT CÁC SẢN PHẨM: