trung-the-CXHS
trung-the-CXHS01trung-the-CXHS

CXHS
12/20(24)kV hoặc 12.7/22(24)kV

Cáp điện lực, 1 lõi, ruột đồng, màn chắn ruột dẫn, cách điện XLPE, vỏ bọc HDPE

Tiêu chuẩn: TCVN 5935, IEC 60502-2

Cấu trúc: Cu/SC/XLPE/HDPE

  1. Ruột dẫn: Các sợi đồng xoắn đồng tâm
  2. Màn chắn ruột dẫn: hợp chất bán dẫn
  3. Cách điện: XLPE
  4. Vỏ bọc: HDPE (High-density polyethylene)

Nhận biết cáp:

  • Cách điện: Màu tự nhiên
  • Vỏ bọc: Màu đen

Các đặc tính của cáp:

  • Điện áp định mức Uo/U(Um): 12/20(24)kV hoặc 12,7/22(24)kV
  • Nhiệt độ ruột dẫn tối đa trong vận hành bình thường: 90oC
  • Bán kính uốn cong nhỏ nhất: 8 x D (D: đường kính ngoài của cáp)

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG:


Cáp trung thế treo trên không, dùng để truyền tải, phân phối điện.v.v…

 

THÔNG TIN KỸ THUẬT CÁC SẢN PHẨM: