dan-tran-TACSR AW2
dan-tran-TACSR AW2dan-tran-TACSR AW2-01dan-tran-TACSR AW2-02

Dây Nhôm Hợp Kim Chịu Nhiệt, Lõi Thép Bọc Nhôm Tăng Cường Lực
TACSR/AW [60%IACS – 20.3% Conductivity AW]

Tiêu chuẩn:ASTM B 549, JEC 3406-95

Cấu trúc:

  1. Phần thép: Sợi thép bọc nhôm (AW)
  2. Phần nhôm: Sợi nhôm hợp kim chịu nhiệt  (TAL), xoắn đồng tâm.
  3. Phần mỡ: Mỡ trung tính (G), đây là phần tùy chọn và phù hợp theo tiêu chuẩn IEC 61089.

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG:


Dùng làm dây dẫn điện cho đường dây tải điện trên không, dây nối đất, dây thép chằng…

 

THÔNG TIN KỸ THUẬT CÁC SẢN PHẨM: