LV ABC Cu

LV-ABC-Cu
0.6/1kV

Cáp vặn xoắn LV-ABC-Cu, 2, 3, 4 và 5 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE

Tiêu chuẩn: AS 3560.2

Cấu trúc: Cu/XLPE

 1. Ruột dẫn: Sợi đồng cứng xoắn đồng tâm
 2. Cách điện: XLPE

Nhận biết cáp: bằng gân nổi trên nền cách điện màu đen

 • Đối với cáp 2 lõi
  • Lõi pha: 1 gân nổi
  • Lõi trung tính: không ít hơn 10 gân nổi
 • Đối với cáp 3 lõi
  • Lõi pha 1: 1 gân nổi
  • Lõi pha 2: 2 gân nổi
  • Lõi trung tính: không ít hơn 10 gân nổi
 • Đối với cáp 4 lõi
  • Lõi pha 1: 1 gân nổi
  • Lõi pha 2: 2 gân nổi
  • Lõi pha 3: 3 gân nổi
  • Lõi trung tính: không ít hơn 10 gân nổi
 • Đối với cáp 5 lõi
  • Lõi pha 1: 1 gân nổi
  • Lõi pha 2: 2 gân nổi
  • Lõi pha 3: 3 gân nổi
  • Lõi pha 4: 4 gân nổi
  • Lõi trung tính: không ít hơn 10 gân nổi

Các đặc tính của cáp:

 • Điện áp định mức (Uo/U): 0,6/1kV
 • Nhiệt độ ruột dẫn tối đa trong vận hành bình thường: 90oC
 • Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất khi ngắn mạch trong thời gian tối đa 5s: 250oC
 • Bán kính uốn cong nhỏ nhất: 8 x D (D: đường kính ngoài của cáp)

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG:


Sử dụng để đi trong thang cáp, máng cáp, ống đi trên hoặc trong tường, mương kín khô trong các nhà xưởng, toà nhà, từ nguồn đến các thiết bị máy móc, trong ống chôn trong đất…

 

THÔNG TIN KỸ THUẬT CÁC SẢN PHẨM: