dan-dung-VCmo CVVmd
VCmo CVVmddan-dung-VCmo CVVmd01dan-dung-VCmo CVVmd02

VCmo/CVVmd
300/300V và 300/500V

Cáp mềm dẹt (ovan), 2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC

Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 6610-5 (IEC 60227-5)

Ruột dẫn: Sợi đồng mềm, xoắn chùm (cấp 5)

Cách điện: PVC

Vỏ bọc: PVC

Nhận biết cáp:

  • Các lõi: màu đỏ, đen
  • Vỏ bọc: màu xám hoặc màu đen

Cấp điện áp (Uo/U): 300/300V và 300/500V

Nhiệt độ ruột dẫn tối đa trong vận hành bình thường: 70oC

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG:


Dùng làm dây dẫn điện cho các chiếu sáng và các thiết bị điện thông dụng trong hộ gia đình.

 

THÔNG TIN KỸ THUẬT CÁC SẢN PHẨM: