Chính sách chất lượng

THIPHA CABLE luôn hoạt động dựa trên các tiêu chí đã đề ra và luôn bám sát vào đó để từ khâu đầu vào sản xuất, khâu thành phẩm trước khi tung ra thị trường sản phẩm hoàn thiện và đúng thời hạn nhất. Chúng tôi gọi đó là tiêu chí

ĐẠT CHẤT LƯỢNG
ĐỦ SỐ LƯỢNG
ĐÚNG THỜI HẠN
ĐÚNG NHU CẦU

Chúng tôi đảm bảo sự sẵn có thông tin và nguồn lực cần thiết cho việc triển khai các hoạt động của Công ty.

Tuân thủ pháp luật hiện hành liên quan đến các hoạt động của Công ty.

Áp dụng, duy trì, cải tiến liên tục Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 và Hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn 50001.