Bảo hộ thương hiệu

Thương hiệu THIPHA CABLE đã được đăng ký và có mặt tại hơn 13 quốc gia như: Singapore, Taiwan, Thailand, Myanmar, Malaysia, Laos, Venezuela, Indonesia, Cambodia, The Kingdom of Saudi Arabia, Qatar, Oman, United Arab Emirates, Kuwait, Bahrain….

Chúng tôi nổ lực không ngừng để đưa thương hiệu ngày một bay cao và phát triển ra thế giới.