Cơ hội nghề nghiệp

Vị trí tuyển dụng Nơi làm việc Số lượng Ngày hết hạn

KỸ SƯ QUY TRÌNH SẢN XUẤT

Long An 1 2022-30-05

VỊ TRÍ PHÓ GIÁM ĐỐC QUY TRÌNH SẢN XUẤT DÂY & CÁP ĐIỆN

TP.HCM 1 2023-15-01