Chiến lược sản phẩm

Tạo dựng vị thế tiên phong

Thipha Cable luôn kiên định theo chiến lược sản phẩm của mình : 

 • Cam kết chất lượng, hạ giá thành, gia tăng cơ hội cạnh tranh.
 • Không ngừng cải tiến và đổi mới, đem đến những chuẩn mực tốt nhất về sản phẩm
 • Đa dạng hóa sản phẩm phù hợp với đặc thù các thị trường mục tiêu
 • Tiên phong nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới với những tính năng nổi trội, dẫn đầu thị trường.
 • Cập nhật, đón đầu các xu hướng công nghệ và sản phẩm trong ngành dây và cáp điện trên thế giới.

2018

 • Sản xuất cáp quang điện

  Tiêu chuẩn: BS EN 50618, BS EN 60228, ASTM B-33, IEC 62930

2017

 • Sản xuất dây nhôm hình thang, lõi thép tăng cường ACSS/TW

  Tiêu chuẩn: ASTM B609, ASTM B502, ASTM B498, ASTM B802, ...

  Sản xuất dây dẫn tổn thất thấp LL-TACSR/AS

  Tiêu chuẩn: IEC 61232, IEC 60889, IEC 61089, IEC 62004, ...

  Sản xuất dây nhôm lõi Composite ACCC

  Tiêu chuẩn: ASTM B857, BS EN 50540, ...

2016

 • Sản xuất cáp ngầm cao thế

  Tiêu chuẩn: IEC 60840, IEC 62067, AS/NZS 1429,2 …

2014

 • Sản xuất dây nhôm hợp kim

  Sản xuất dây nhôm hợp kim chịu nhiệt, lõi thép chịu lực

  Tiêu chuẩn: JEC 3406, ASTM, …

2012

 • Sản xuất dây nhôm

  Sản xuất dây nhôm hợp kim lõi thép

  Tiêu chuẩn: TCVN 5064, IEC 1089,ASTM, BS, DIN, AS, NFC, …

2008

 • Sản xuất cáp chống cháy, chậm cháy

  Tiêu chuẩn: IEC 60331, IEC 60332, BS 6387, BS 7211, …

2005

 • Sản xuất cáp ngầm trung thế

  Tiêu chuẩn: TCVN 5935, IEC 60502, BS, AS, …

2004

 • Sản xuất cáp ngầm hạ thế

  Tiêu chuẩn: TCVN 5935, IEC 60502, …

2003

 • Sản xuất cáp vặn xoán LV

  Tiêu chuẩn: AS 3560, TCVN 6447, …

2002

 • Sản xuất dây nhôm lõi thép

  Tiêu chuẩn: TCVN 5064, IEC 1089, ASTM, BS, DIN, AS, NFC …