cao-the-38.66-72,5
cao-the-38.66-72,5-01cao-the-38.66-72,5-02

38/66 (72.5) kV

Ruột dẫn đồng, cách điện XLPE, màn chắn sợi đồng, vỏ bọc ngoài PVC hoặc PE

 

  1. Lõi dẫn
  2. Màn chắn lõi
  3. Cách điện XLPE
  4. Màn chắn cách điện
  5. Băng dán dẫn
  6. Màn chắn sợi đồng
  7. Băng nhôm laminated
  8. Vỏ ngoài PE  hay PVC

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG:


Cáp cao thế dùng để truyền tải điện, đi trong thang cáp, máng cáp, chôn trực tiếp trong đất hoặc trong ống.v.v…

 

THÔNG TIN KỸ THUẬT CÁC SẢN PHẨM: