Cơ hội nghề nghiệp

Vị trí tuyển dụng Nơi làm việc Số lượng Ngày hết hạn

Nhân viên Hành chánh lễ tân

TP.HCM 1 2022-30-05

Nhân viên IT

TP.HCM 1 2022-30-05

Nhân viên sales admin (Xuất khẩu)

TP.HCM 1 2022-30-05

Nhân viên kinh doanh cáp điện

TP.HCM 4 2022-30-05

Nhân viên QC lấy mẫu nghiệm thu

Bến Lức, Long An 1 2022-30-05

Nhân viên sửa chữa máy

Bến Lức, Long An 1 2022-30-05

Nhân viên hồ sơ kỹ thuật

Bến Lức, Long An 1 2022-30-05

Kỹ sư điện tự động hóa

Bến Lức, Long An 1 2022-30-05

Nhân viên kế hoạch sản xuất

Bến Lức, Long An 2 2022-30-05

Lean Excutive

Bến Lức, Long An 2 2022-30-05

Nhân viên Nghiên cứu phát triển (R&D)

Bến Lức, Long An 2 2022-30-05

Nhân viên thống kê sản xuất

Bến Lức, Long An 4 2022-30-05

Thủ kho

Bến Lức, Long An 1 2022-30-05

Nhân viên thống kê kho

Bến Lức, Long An 3 2022-30-05

Nhân viên kế toán kho

Bến Lức, Long An 2 30-05-2022