Cơ hội nghề nghiệp

Vị trí tuyển dụng Nơi làm việc Số lượng Ngày hết hạn

Nhân viên chứng từ xuất nhập khẩu

Bến Lức, Long An 1 2018-09-07

Nhân viên thống kê

Bến Lức, Long An 2 2018-09-07

Nhân viên kỹ thuật cơ khí

Bến Lức, Long An 2 2018-09-07

Nhân viên cơ khí sửa chữa

Bến Lức, Long An 2 2018-09-07

Nhân viên kỹ thuật điện

Bến Lức, Long An 2 2018-09-07

Nhân viên vận hành hệ thống xử lý nước thải

Bến Lức, Long An 2 2018-09-07

Nhân viên lễ tân

Bến Lức, Long An 1 30/05/2017

Nhân viên tiền lương

Bến Lức, Long An 1 30/05/2017

Nhân viên kế toán công nợ

Bến Lức, Long An 4 30/05/2017

Nhân viên bảo trì

Bến Lức, Long An 5 30/05/2017

Chuyên viên công nghệ thông tin

Bến Lức, Long An 1 2018-09-07

Nhân viên kinh doanh

HCM, Đà Nẵng, Hà Nội 3 30/04/2017