Hòn Dấu – Hải Phòng

Tên dự án: Hòn Dấu

Địa điểm: Hải Phòng

Năm: 2016

Sản phẩm cung cấp: Cáp ngầm trung thế, cáp ngầm hạ thế.