ha-the-cxv dsta trungtinh
cxv dstaha-the-cxv dsta trungtinh01ha-the-cxv dsta trungtinh02

CXV/DSTA
0.6/1kV

Cáp điện lực, 4 lõi, trung tính giảm, ruột đồng nén chặt, có giáp (2 dải băng thép), có vỏ bọc

Tiêu chuẩn: TCVN 5935, IEC 60502-1

Cấu trúc: Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC

 • Ruột dẫn: Đồng mềm (cấp 2, nén chặt)
 • Cách điện: XLPE
 • Chất độn PP, băng quấn, lớp bọc bên trong PVC
 • Giáp kim loại: Hai dải băng thép
 • Vỏ bọc: PVC (loại ST2)

Nhận biết cáp: bằng băng màu nằm giữa ruột dẫn và lớp cách điện màu tự nhiên

 • Các lõi pha: Đỏ, vàng, xanh
 • Lõi trung tính: Đen
 • Vỏ bọc: Đen

Cách nhận biết trên có thể thay đổi theo yêu cầu

Các đặc tính của cáp:

 • Điện áp định mức (Uo/U): 0.6/1kV
 • Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất trong vận hành bình thường: 90oC
 • Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất khi ngắn mạch trong thời gian tối đa 5s: 250oC
 • Bán kính uốn cong nhỏ nhất: 12 x D (D: đường kính ngoài của cáp)

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG:


Sử dụng trong các công trình thang cáp, máng cáp, ống đi trên hoặc trong tường, mương kín khô trong các nhà xưởng, toà nhà, hoặc từ nguồn đến các thiết bị máy móc, trong ống chôn trong đất…

 

THÔNG TIN KỸ THUẬT CÁC SẢN PHẨM: