Bệnh viện nhi Cần Thơ

Tên dự án: Khoa nhi (Bệnh viện đa khoa trung ương)

Địa điểm: Cần Thơ

Năm: 2015

Sản phẩm cung cấp: Cáp ngầm hạ thế, cáp hạ thế, cáp chống cháy, dân điện dân dụng