Nhà máy thép Nam Kim – Bình Dương

Tên dự án: Nhà máy thép Nam Kim

Địa điểm: Thuận An – Bình Dương

Năm: 2014

Sản phẩm cung cấp: Cáp hạ thế, dây điện dân dụng