dan-tran-TACSR AW
dan-tran-TACSR AWdan-tran-TACSR AW2dan-tran-TACSR AW3

Dây nhôm hợp kim chịu nhiệt, lõi thép bọc nhôm tăng cường lực
TACSR/AW

Tiêu chuẩn:

ASTM B 549, JEC 3406-95

Cấu trúc:

(1) Phần thép: Sợi thép bọc nhôm (AW)

(2) Phần nhôm: Sợi nhôm hợp kim chịu nhiệt  (TAL), xoắn đồng tâm.

 

 

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG:


TACSR, TACSR-G được sử dụng cho đường dây truyền tải điện trên không.

 

 

THÔNG TIN KỸ THUẬT CÁC SẢN PHẨM


Tiết diện danh định Kết cấu
(Số sợi x Đường kính sợi)
Tiết diện tính toán Đường kính dây gần đúng Lực kéo đứt nhỏ nhất Điện trở dây dẫn tại 200C Khối lượng gần đúng Dòng điện định mức
TAL St TAL St
mm2 n mm n mm mm2 mm2 mm kN Ω/km Kg/Km A
120 30 2.3 7 2.3 124.6 29.1 16.10 53.4 0.2195 537.8 621
160 30 2.6 7 2.6 159.3 37.2 18.20 68.2 0.1718 687.3 728
200 30 2.9 7 2.9 198.2 46.2 20.30 83.6 0.1381 855.1 841
240 30 3.2 7 3.2 241.3 56.3 22.40 101.7 0.1134 1,041.1 957
330 26 4.0 7 3.1 326.7 52.8 25.30 109.4 0.0855 1,254.4 1146
410 26 4.5 7 3.5 413.5 67.3 28.50 134.7 0.0675 1,590.7 1341
520 54 3.5 7 3.5 519.5 67.3 31.50 151.1 0.0543 1,885.8 1536
610 54 3.8 7 3.8 612.4 79.4 34.20 175.6 0.0461 2,222.9 1715
680 45 4.4 7 2.9 684.2 46.2 35.10 154.6 0.0421 2,201.6 1811
810 45 4.8 7 3.2 814.3 56.3 38.40 185.4 0.0353 2,628.5 2040
1160 84 4.2 7 4.2 1,163.8 97.0 46.20 269.1 0.0247 3,869.1 2603
1520 84 4.8 7 4.8 1,520.0 126.7 52.80 343.5 0.0189 5,053.6 3122