ACSS

Dây Dẫn Nhôm Hình Thang, Lõi Thép Tăng Cường
ACSS/TW

Tiêu chuẩn:

ASTM B609: Standard Specification for Aluminum 1350 Round Wire, Annealed and Intermediate Tempers, for Electrical Purposes.
ASTM B502: Aluminum-Clad Steel Core Wire for Aluminum Conductors, Aluminum-Clad Steel Reinforced.
ASTM B498: Standard Specification for Zinc-Coated (Galvanized) Steel Core Wire for Aluminum Conductors, Steel Reinforced (ACSR).
ASTM B802: Znc-5% Aluminum-Mischmetal Alloy-Coated Steel Core Wire for Aluminum Conductors, Steel Reinforced (ACSR)
ASTM B803: High-Strength Zinc–5 % Aluminum-Mischmetal Alloy-Coated Steel Core Wire for Use in Overhead Electrical Conductors
ASTM B606: High-Strength Zinc-Coated (Galvanized) Steel Core Wire for Aluminum and Aluminum-Alloy Conductors, Steel Reinforced
ASTM B957: Extra-High-Strength and Ultra-High-Strength Zinc-Coated (Galvanized) Steel Core Wire For Overhead Electrical Conductors
ASTM B958: Extra-High-Strength and Ultra-High-Strength Class A Zinc-5% Aluminum-Mischmetal Alloy-Coated Steel Core Wire for Use in Overhead Electrical Conductors
ASTM B857: Standard Specification for Shaped Wire Compact Concentric-Lay-Stranded Aluminum Conductors, Coated Steel Supported (ACSS/TW)

MÔ TẢ SẢN PHẨM:


ACSS/TW là dây dẫn bao gồm các sợi nhôm hình thang xoắn chặt đồng tâm. Lõi thép xoắn ở tâm dây dẫn với một hay nhiều lớp nhôm 1350-O với độ dẫn điện nhỏ nhất 63% xoắn xung quanh lõi thép. Lõi thép được bảo vệ chống ăn mòn, lớp mạ kẽm với 5% hợp kim nhôm- đất hiếm, với loại tiêu chuẩn, lực cao, siêu cao, cực cao và thép bọc nhôm có thể đucợ sử dụng.

 

ỨNG DỤNG:


– ACSS/TW được thiết kế cho đường dây tải điện trên không. Dây dẫn được thiết kế cho vận hành liên tục tại nhiệt độ cao lên đến 250oC mà không giảm khả năng chịu lực của dây dẫn, độ võng trong điều kiện tải vận hành khẩn cấp thấp hơn dây ACSR/TW, giảm chấn tốt và độ võng cuối cùng của dây không ảnh hưởng bởi độ rão của nhôm trong thười gian dài.
– Dây ACSS/TW có thiết kế tương đương tiết diện và tương đương đường kính. Loại thiết kế bằng tiết diện cho phép bằng dòng điện trong khi đường kính nhỏ hơn so với dây ACSS tiêu chuẩn. Loại thiết kế bằng đường kính cho phép dòng điện lớn hơn dây ACSS tiêu chuẩn.

 

THÔNG TIN KỸ THUẬT CÁC SẢN PHẨM: