Bệnh viện Chợ Rẫy – Tp. HCM

Tên dự án: Bệnh viện Chợ Rẫy

Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh

Năm: 2014

Sản phẩm cung cấp: Cáp ngầm hạ thế, dây điện dân dụng