Đườg dây 220kV Củ Chi – Trảng Bàng

Tên Dự án: Nâng tải đường dây 220kV Củ Chi – Trảng Bàng

Địa Điểm: Hồ Chí Minh – Tây Ninh

Năm: 2020

Sản phẩm cung cấp: Cáp nhôm siêu nhiệt lõi composite ACCC®