Khu dân cư Gia Hòa – Tp. HCM

Tên dự án: Khu dân cư Gia Hòa

Địa điểm: Tp. HCM

Năm: 2015

Sản phẩm cung cấp: Cáp ngầm trung thế, Cáp hạ thế, Cáp chống cháy