Diamond Bay Resort 2 – Nha Trang (Khánh Hòa)

Tên dự án: Diamond Bay Resort 2

Địa điểm: Nha Trang (Khánh Hòa)

Năm: 2015

Sản phẩm cung cấp: Cáp hạ thế, dây điện dân dụng