E-Home 3, 4, 5 – Tp.HCM & Bình Dương

Tên dự án: E-Home 3, 4, 5

Địa điểm: Tp.HCM, Bình Dương

Năm: 2014 

Sản phẩm cung cấp: Cáp hạ thế, cáp trung thế 24kV